top of page

9e Symposium Duizeligheid

Duizeligheid bij de oudere mens "Grijs, Gruis & (nog niet) Gevallen"

In 2024 organiseert het Apeldoorns Duizeligheidscentrum opnieuw een Symposium Duizeligheid. Het 9e Symposium Duizeligheid staat in het teken van de oudere mens. Juist in deze patiëntencategorie kan het een hele uitdaging zijn tot een juiste diagnose te komen. Een aspecifieke klachtenpresentatie en veelal multimorbiditeit liggen hieraan ten grondslag. Op 12 april zullen we deze diversiteit aan oorzaken vanuit de KNO, neurologie en geriatrie uitlichten. Daarnaast komen de behandelmogelijkheden met praktisch toepasbare tips, die juist ook bij ouderen van het grootste belang zijn, aan bod. Inclusief de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van vestibulaire revalidatie.   

Doelgroep en accreditatie

Deze nascholing richt zich vooral op KNO-artsen, neurologen en geriaters, maar ook fysiotherapeuten en knf-laboranten zijn welkom om zich aan te melden, hiervoor is echter geen accreditatie aangevraagd. 

  • NVKNO: 6 nascholingspunten

  • NVN: 6 nascholingspunten

  • NVKG: 6 nascholingspunten

  • Overige beroepsgroepen: geen accreditatie van toepassing

Kosten

Medisch specialist €350,00

Overige groepen €250,00

Kosteloos annuleren kan tot 1 maart 2024 (€ 12,50 administratiekosten). U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: congres@balance-events.nl

 

Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum (ADC)

Het ADC is in 2000 opgericht als een multidisciplinair behandelcentrum voor patiënten met als hoofdklacht duizeligheid. KNO-artsen, neurologen, medewerkers van de klinische neurofysiologie en fysiotherapie zijn allen betrokken bij de diagnose en/of behandeling van de patiënt.  

In 2012 is naast het ADC het Kenniscentrum Duizeligheid opgericht om de kennis over duizeligheid onder zorgprofessionals en patiënten te vergroten. Het centrum probeert dit te bereiken door het verrichten van klinisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duizeligheid, het geven van voorlichting aan professionals en patiënten en door het organiseren van nascholing voor huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten.

www.duizeligheidscentrum.nl

www.kenniscentrumduizeligheid.nl

Symposium Duizeligheid.png
bottom of page