top of page

Symposium Duizeligheid

Landelijk symposium voor huisartsen


Duizeligheid komt vaak voor en is meestal onschuldig, maar kan leiden tot verlies van kwaliteit van leven en werkverzuim. De huisartsen uit Apeldoorn en medewerkers van het Apeldoorns Duizeligheidscentrum hebben besloten gezamenlijk een symposium te organiseren om de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van duizeligheid te presenteren.


Het stellen van een diagnose blijft vaak moeilijk, zowel in de eerste als tweede lijn. De sleutel tot de diagnose ligt meestal besloten in de anamnese, waar deze dag veel aandacht aan zal worden besteed. De opzet van het programma is gericht op frequent voorkomende aandoeningen; de presentaties zullen gericht zijn op een praktische aanpak van de patiënt met als hoofdklacht duizeligheid.


Na iedere presentatie zal er ruim gelegenheid zijn voor discussie en het stellen van vragen; we hopen dat het een erg interactieve dag zal worden.

Symposium Duizeligheid.png
bottom of page